Hücre-i Saadet

Hücre-i Saadet, Mescid-i Nebevi’ nin içerisindedir. Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) Mescid-i Nebevi’ yi inşa ederken, güney tarafındaki duvarına bitişik iki küçük oda yapıldı. Bu odalardan birisi Hz. Aişe (RA)’ Annemizin odası oldu. Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Aişe (RA)’ nın odasında vefat etti ve bu odaya defnedildi. Hz. Peygamber Efendimiz (SAV) Hz. Aişe’ nin odasına defnedilmesinden sonra burası Hücre-i saadet adıyla anılmaya başlandı.

Daha sonra Hz. Ebubekir (RA) ve Hz. Ömer (RA)’ da bu odaya defnedildi. Günümüze gelene kadar bir çok kez tadilat ve yenileme yapılmış bu kutsal mekan Hz. Peygamber’ in minberinin bulunduğu yer ile birleştirilerek mescidin en önemli bölümü haline getirilmiştir. Hücre-i Saadet bugünkü kali ile Mescid-i Nebevi’ deki yeşil kubbenin olduğu bölümdür.

Farklı Kaynak

Hücre-i Saadet, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Medine’de iken ikamet ettiği ve halihazırda kabr-i şeriflerinin bulunduğu mekâna denir. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Mekke’den Medine’ye hicret edince bütün Medineliler kendisini misafir etmek istemiş, ancak Peygamberimiz: “Deveye yol verin. Ona gideceği yer buyurulmuştur” diyerek tercihi deveye bırakmıştı. Deve iki yetim çocuğa ait bir arsaya çökünce, Resul-i Ekrem (a.s.m.) bu arsayı satın aldı. Buraya Ensar ve Muhacirlerin yardımı ile mescid ve etrafına aileleri için hücreler (odalar) yaptırdı. Bu odaların inşasına kadar geçen yedi aylık sürede Ebu Eyyubi’l-Ensarî’nin (r.a.) evinde misafir kalan Hz. Peygamber (a.s.m.), mübarek ömürlerinin sonuna kadar bu odada ikamet ettiler ve buraya defnolundular.

Arama terimleri:

  • kelime i saadet
  • peygamber efendimizin defnedildiği yer