Peygamber Efendimizin Adları

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın 400 kadar ismi vardır. Mevahib-i ledünniyye’de hepsi mevcuttur. Bunlardan yüz kadarının mânaları kısaca şöyledir:

Abdullah: Allahın kulu
Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
Âdil: Adaletli
Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş
Ahsen: En güzel
Alî: Çok yüce
Âlim: Bilgin, bilen
Allâme: Çok bilgili
Âmil: İşleyici; iş ve hareket adamı
Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
Beşîr: Müjdeleyici
Burhan: Sağlam delil
Cebbâr: Kahredici, galip
Cevâd: Cömert
Ecved: En iyi, en cömert
Ekrem: En şerefli
Emin: Doğru ve güvenilir kimse
Fadlullah: Allahın ihsanı, fazlı
Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
Gâlip: Hâkim ve üstün olan
Gani: Zengin
Habib: Sevgili, çok sevilen
Hâdî: Doğru yola götüren
Hâfiz: Muhafaza edici
Halîl: Dost
Halîm: Yumuşak huylu
Hâlis: Saf, temiz
Hâmid: Hamd edici, övücü
Hammâd: Çok hamdeden
Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
Kamer: Ay
Kayyim: Görüp gözeten
Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
Mâcid: Yüce ve şerefli
Mahmûd: Övülen
Mansûr: Zafere kavuşmuş
Masûm: Suçsuz, günahsız
Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
Mehdî: Hidâyet eden, doğru yola ileten
Mekkî: Mekkeli
Merhûm: Rahmetle bezenmiş
Mes’ûd: Mutlu
Metîn: Çok sağlam ve güçlü
Muallim: Öğretici
Muktefâ: Peşinden gidilen
Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
Müctebâ: Seçilmiş
Mükerrem: Şerefli, yüce
Müktefî: İktifâ eden
Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
Mürsel: Elçilikle gönderilmiş
Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
Muslih: Islah edici ve düzene koyucu
Mustafa: Çok arınmış
Müstakîm: Doğru yolda olan
Mutî: Hakka itaat eden
Mu’tî: Veren, ihsan eden
Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
Müşâvir: Kendisine danışılan
Nakî: Çok temiz
Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsih: Öğüt veren
Nâtık: Konuşan, nutuk veren
Nebî: Peygamber
Neciyyullah: Allahın sırdaşı
Necm(i): Yıldız
Nesîb: Asîl, temiz soydan gelen
Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr: Işık, aydınlıkRâfi: Yükselten
Ragıb: Rağbet eden, isteyen
Rahîm: Müminleri çok seven
Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
Resûl: Elçi
Reşîd: Akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Saîd: Mutlu
Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
Sadullah: Allahın mübarek kulu
Sâdık: Doğru olan, gerçekçi
Saffet: Arınmış, seçkin kişi
Sâhib: Mâlik, arkadaş; sohbet edici
Sâlih: İyi ve güzel huylu
Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah: Allahın kılıcı
Seyyid: Efendi
Şâfi: Şefaat edici
Şâkir: Şükredici
Şems(i): Güneş
Tâhâ: Kur’an-ı kerimdeki rümuz ismi
Tâhir: Çok temiz
Takî: Haramlardan kaçınan
Tayyib: Helâl, temiz, güzel, hoş
Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz: Nasihat eden
Vâsıl: Kulu Rabbine ulaştıran
Velî: Veli, sahip, dost
Yasîn: Gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid: Mâsivâdan yüz çeviren
Zâkir: Allahı çok anan
Zeki: Temiz, akıllı

Arama terimleri:

  • peygamberimizin adları
  • peygamberimizin adı
  • muhammed arapça yazılışı
  • peygamberimizin isimleri arapça
  • peygamberlerin adlari
  • peygamber efendimizin kisaca hayti
  • peygamber efendimizin isminin arapça yazılışı
  • peygamber efendimizin adı
  • peygamberimizin isimleri nelerdir